Mezinárodní stěhování

Mezinárodní přeprava a stěhováníDíky letité zkušenosti v oblasti mezinárodní mobility a díky síti, která je tvořenéa více než 1000 partnery Vám zaručíme kvalitní a bezpečné stěhování po celém světě. Pečlive volíme způsob dopravy (letecká, námořní, železniční, silniční), použité prostředky (obaly, vozidla, materiál, atd.) a naše partnery, aby byla konečná kvalita, cena a lhůta co nejoptimálnejší!

Naše členství v těchto organizacích Vám nabízí a zaručuje:

  • Přísný výběr svých zástupců (kvalita, pověst, finanční prostředky, záruky, atd.)
  • Dynamickou síť: každodenní výměny informací, pravidelné kongresy, společná školení, atd.
  • Záruku standaru kvality dodržované zástupci skupiny (pravidelné audity provádené spol. par Ernst & Young).

Členství v těchto mezinárodních uskupeních je zárukou maximální kvality a bezpečnosti pro Váš stěhovaný majetek po celém světě.

V závislosti na tom, kam se stěhujete a na Vašich potřebách můžete využít různých druhů přepravy, různých materiálů a metod balení. Bezvadné ovládání nabízených prostředků je základní podmínkou kvalitních služeb jak při odjezdu tak při příjezdu do místa určení. Vyjma některých druhů stěhování, prováděných pouze po silnicích, není stěhovací parta a jejich vedoucí stejný při nakládce a vykláce. Výběr partnerské stěhovací společnosti v cílovém místě je tedy velmi podstatný!